KatmikalaKatmikala üldpindala on 40 000 m², millest kuus kuud aastas või rohkem kasutame 21 300 m². Kasvuhoonetes kasvatame köögivilja ja köögiviljataimi, lilli ja lilletaimi.

KÖÖGIVILI

Ettevõtte põhilised aedviljakultuurid on tomat, kasvuhoonekurk, lühiviljaline kurk, köögivilja- ja maitsetaimed.

Kõik köögiviljataimed kasvatame ise, selleks on paigaldatud 2500 m² hõlmavale katmikalale lisavalgustus. Vee ja keskkonna säästmiseks kasutame tilkkastmis- ja väetamissüsteemi.

Reguleerime taimede kasvutingimusi täisautomaatse süsteemi abil, see on PRIVA Integro kasvuhooneautomaatika kontrollsüsteem. Nõnda on võimalik  kasvuhoonekeskkonda täpsemini reguleerida ning saada seega elujõulisemad taimed ja rohkem toodangut. 

Taimekahjurite ja -haiguste tõrjeks asendame varem kasutusel olnud keemilised taimekaitsevahendid järk-järgult bioloogiliste vahenditega. Kasvuhoonekurgi kasvatamisel kasutamegi ainult bioloogilist tõrjet.

AS Sagro on kantud taimetervise registrisse (reg. nr 392) ja on taimetoodangu inspektsiooni pideva järelevalve all. Sagro toodetele on antud „Eestis kasvatatud” kodumaisus- ja kvaliteedimärk.


Katmikala tootmist juhib Madis Kahu (e-mail: madis@sagro.ee, telefon +372 5331 1110).